Služby

Schopnosti a zkušenosti našich odborníků jim umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách občanského, obchodního a finančního práva, se zaměřením na právní oblasti důležité jak pro občany, tak pro podnikatelské subjekty. Nedílnou součástí právních služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského, obchodního, rodinného práva a pracovního práva, práva nemovitostí či práva správního.


Specializace

Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Poskytované právní služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování právních služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.